Co oferujemy


Konsultacja

Jednorazowe spotkanie z psychoterapeutą. Jej celem jest zorientowanie się w sytuacji życiowej klienta, określenie obszaru trudności i problemów oraz wybranie odpowiedniej formy pomocy. Konsultacja nie zobowiązuje do podjęcia terapii.

Psychoterapia indywidualna

Forma pomocy polegająca na regularnych spotkaniach (tzw. sesjach terapeutycznych) z psychoterapeutą. Obywają się one raz w tygodniu przez wspólnie ustalony czas. Cel i temat spotkań określa klient, często przy współpracy z terapeutą.

Psychoterapia par

Odbywa się na zasadach terapii krótkoterminowej i skierowana jest do każdej pary, która doświadcza trudności lub kryzysu i potrzebuje wsparcia. Jej celem jest ułatwienie komunikacji między partnerami lub znalezienie nowej.

Coaching

Coaching to proces wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby (coacha) poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań. Składa się on z około 10 sesji, których częstotliwość jest ustalana indywidualnie z klientem. Trwa on zwykle od 3 do 6 miesięcy.

Warsztaty

Pracownia oferuje warsztaty dla kobiet i mężczyzn, warsztaty umiejętności wychowawczych. Informacje o aktualnych warsztatach pojawiają się w aktualnościach. Tematy, koszt oraz terminy ustalane są na bieżąco.

Terapia dzieci i młodzieży

Wkrótce

Terapia uzależnień i współuzależnień

Wkrótce

Specjalistyczne szkolenia

Wkrótce

O nas


 1. Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Inspiracja powstała w 2012 roku z potrzeby stworzenia miejsca oferującego profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną oraz wsparcie rozwoju indywidualnego. Obecnie świadczymy usługi nie tylko z zakresu psychoterapii, ale równiez˙ terapii uzależnień, dietetyki, coachingu oraz prowadzimy warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty terapeutyczne oraz specjalistyczne szkolenia zawodowe. Interdyscyplinarny i doświadczony zespół zapewnia szerokie spojrzenie na potrzeby osób zgłaszających się oraz wysoką jakość oferowanych usług.

Pomagamy osobom:

 • z nerwicą,
 • z depresją,
 • w kryzysie życiowym (zdrada, rozwód, strata)
 • z zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja),
 • przeżywającym stres (rozstanie, żałoba, problemy w pracy),
 • w traumie,

A także:

 • maj cym trudność w relacjach
 • uzależnionym i współuzależnionym,
 • podejmuj cym ważne życiowe decyzje,
 • chc cym rozwijać się i lepiej realizować swoje cele.

Zespół


Karolina Borecka

Założyciel & Psychoterapia

Telefon: +48 781 051 985

Danuta Kaźmierczak Walo

Psychoterapia

Telefon: +48 601 837 309

Paweł Ćwiękała

Terapia uzależnień

Telefon: +48 509 358 018

Z kim współpracujemy


Cennik


Całkowita cena uzależniona jest od rodzaju i długości trwania terapii.

Psychoterapia indywidualna

Kontakt

Psychoterapia uzależnień

Kontakt

Aktualności


Dział poświęcony najnowszym informacjom oraz wydarzeniom. Znajdą tu Państwo aktualne dane na temat prowadzonych przez naszą pracownię kursów i szkoleń.

Dobre relacje - Trening interpersonalny

Październik 21-23, 2016

dział Szkolenia

Jeśli chcesz się przyjrzeć relacjom jakie budujesz i jak możesz robić to inaczej, zapraszamy Cię na trzy dni do Krynicy Zdrój. Jeśli chcesz się przyjrzeć relacjom jakie budujesz i jak możesz robić to inaczej, zapraszamy Cię na trzy dni do Krynicy Zdrój. Jeśli chcesz się przyjrzeć relacjom jakie budujesz i jak możesz robić to inaczej, zapraszamy Cię na trzy dni do Krynicy Zdrój.

Kontakt z nami


Zapisy na konsultacje lub psychoterapię prowadzone są telefonicznie.

Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Inspiracja